عدنان پایاب

متضاد وجودونه ( عدنان پایاب )

د لویې سیند په غاړه جهونپړۍ کښې د متضاد انسانانو ناسته ډیره سوچ لرونکې وی ځکه په دغه خاموشۍ کښې خو د انسان په زهن کښې چې کوم خیالونه راپاریږی د هغې مخ نیوے کول په دې دور کښې ډیره لویه کارنامه ګنړلے شی خو زه بیا هم دوی ته ډیر بهادران ویلے شم چې دوی د نکاح نه مخکښې ...

Read More »

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow