فرسټریشن ( سردار علی )

دَڼئ په سر او دسمندر په تل کښے دا ځانګړے شاپنګ ارکيډ وو چه دَډوب ماکو په وسيله به

وړے زړے د کاسميټکس،قسماقسم جام پيزاراو دَ عام روزه کورني سازوسامان ډيرے نمونے د خرڅ دَپاره په شو کيسونوکښے په ګڼ شمير کښے پرتے وے،دا ارکيډ بيخي کمپيوټرايزډ وو، په کاونټر ايکي يو جينئ صرف دے منصب باندِ معموره وه چه هر راتلونکي او تلونکي ګاهکانوته په برقي انداز دَ خپلے مسکا په ذريعه پخير راغلے او په مخه ښه اووائ دا سيلزګرل چه فرنټ ډيسک افيسرورته وئل مناسب ده په داسےجام کښے ملبوسه وه چه نيم بربنډتوب ورته وئلے کيدے شو مصنوعي ښايست ئ په فطرتي ښايست غالب وو۰ ځلمي به سودسودا اوډغےپيغلے يو خوږنظر او جادوګر مسکا ن په هسه راتله،د هغے دغه اداګانےبه دٙ هرکس ناکس دپاره يوشان وے خو په دغه ځلمو کښے په ځان څه زيات دغلط فهمئ ښکار ووـ دَ ارکيډپه خواکښے يو چړياګهرهم وو چه دشاپنګ نه پس به ورته دوئ سره په جيلب کښے راغلي ماشومان ڼڼدارے له ارومروتلل ـ دغلته هسے خو قسماقسم ځنګلي ځناوران وو خو پدے لنډو ورځوشپو کښے د افريقائ ځلمي برماڼو ټولو ځان ته راګرځولے وه ـ په لنچ بريک کښے به دارکيډ دغه ايکي يو جينئ هم په خواه کښے د ريستوران د خوراک څښاک نه پسته د بريک ترختميدو څه شيبه پښه نيولے شوه ، په اوسپنيزټال ځانګيدونکے برماڼو به هغه وخت دټال نه کوز شو ، جنګلے ته به نزدے اودريد او دغه نيم بربنډے جينئ ته په يونيپ کتل راکتل خو جينئ په دغه حرکت يا خو پوهيده نه او يا ئ څه خاص خبره نه ګڼله ـ په راغلو ځلمو کښے يو ځلمي به دا منظر هره ورځ کتوـ په څه نا څه بهانه دي ته په کافي پارلرکښے يو ځاي کافی څښکلوبلنه به هغے په مخصوص مسکا اونفي انداز کښے دسر په اشاره پدے لوظ رد کړه َ ،، اوس نه بيا چرے،، ۰۰۰ د ډوب ماکو اخيري الرټ انګازے شاپنګ ارکيډ او خواوشا کښے خورے شوے ټول خپل خپل چوکئ باندے محکمکښيناستل خو دوه چوکئ اوس هم خالي وے د ډوب ماکو اټوميټکي دروازے د سوفټ وئر پروګرام مطابق بندے شوے او ډوب ماکو دسمندر په غاړه سوءرلئ کوزے کړے ـ بله ورځ چه سيلګري او خريداران ارکيډ ته نزدے شول نو په کاونټر ولاړه جينئ او نه موندله ـ ګنګوسئ خورے شوے چه جينئ د جسماني او جنسياتي زور زياتئ نه پس بربنډ وجود د برماڼو کورٙکي کښے په ابدي خوب اوده او برماڼو د کيج په يو څنډه د سوچونو تفکراتو او وسوسو په سمندر کښے لامبوزن دے ـــــ

د خپل رائې اظهار وکې۔

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow