غنم ( سردار علی خان )

د روبوټ حقوقپالونکي ڼئيزکميشن عدالت دکائنات نوروسيارو بيلا بيل مخلوقات او په مزکه حاکم روبوټو نه دومره ډکه وه چه ايله په کړاوء پکښے دغه انساني جوړه چه خځه خاوند وو ځائ بياموندے وو، دملزمانو ځانګړي کټهره کښے زوڼد سر خفه دلګير دتلوسو او ويرے په سمندر کښے لامبوزن ووـ په عدالت کښے تا وئلي ما وئلي او دمقدمے په کيدونکي فيصلے د هر مخلوق خپل خپل نظر او وسوسے وےـ په دے ګنګوسو کښے د کمپيټرو برقي فريکئنسو او رڼاګانو دعدالت چاپيرچل څه غيرمعمولي غندے کړے وو څه شيبه پس د شا نه اټوميټکي دروازه غير محسوسه انداز کښے بيرته شوه او روبوټ چيف جسټس دنوروسپين روبو جسټسانواو نورمډدګارچارواکوسره راڅرګندشوـ هره خوا

دخاموشئ ښامار تاو راتاوشوـ

د روبوټ چيف جسټس په درناوي کښے ټول تر هغه ولاړ وو تر څو چه هغه په خپله په منځنې چوکۍ نه وو ناست ـ دډيجيټل مشينونو بيئلا بيئل عجبه او مخصوص غږونو او په مقنطيسي برقي انداز کښے روبوټ وکيلِ استغثا او وکيلِ صفائ په مخصوص مائينډ سيټ يو بل ته کاته خو دا خبره حتمي وه چه جُرم ډير غټ دے او دا ټول منظر تش د ڼي والو سترګو په وړاندے تش بوس بادٙول دي ـ په بله خوا زوړند سر ولاړ د ادم اولاد چه خپل قصور ورته فقط د بابا ادم دشجرِ ممنو عه ميوه څٙکل ښکاريده دٙ فردِ جرم زر تر زره د فيصيدو دپاره ليوال ووـ

د روبوټ وکيلانو سره سره د چيف جسټس په کالبوتانو پړقيدونکو شعاګانو نه اندازه کيدے شوه چه دَ شواهدو او پيښو جاج اخستے کيږي بل خوا د کائينات د نورو سيارونه راغلي مخلوق پاس په وزيټر ګيلرئ کښے دم په خود وو- د ملزمانو په سر زوړند سپاټ لايئټ رڼاګانو د ښځے خاوند په مخونوخوره التجاء او ويره نوره هم واضحه کړے وه .

” دَ عدالتی کارواي دِ شروع کړے شي ” دچيف جسټس بارعب غږ ډوئ دواړ و په ذهن لکه دپلکونو محسوس شو. دٙ مائيکروسيکنډ دزرمے برخے دمے نه پس دواړه وکيلان په حرکت کښے راغلل.

،،می لارډ مقدمه ديوء داسے روبوټ بچی چه عمر اے ايله شپږ مياشتےاوپنځلس سيکنډ ووء او دخاک نه ځيګيدونکي چه خوراک اے غنم دے، دغه معصوم روبوټ دٙخپل پينځه سوه چته لوړ فليټ نه خکته راګذارکړواود دغه ماشوم او بے ګناه ماشوم دړے وړے شو، دوی دواړو د روبوټ سوز ظلمونو داسے انتها کړے ده چه مثال اے دزمکے په سر يا د خور وور کائينات په هيڅ يو سياره کښے نه ښکاری.،،،،

داستغاثے وکيل دا دليلونه په يو ساه کښے بيانول چه وکيلِ صفائ د اعتراض نکته راپيل کړه

،،می لارډ دوئ دواړه خځه خاوند جرم ثابيتيږی ځکه نه چه روبوټ بچی کښے د مينے دا جواب يا ريسپانس پروګرام نه اپ لوډ کړے شوے،،

دلائل اړانديز نه پس دواړه وکيلان خپلو څوکو باندے کښيناستل ، او د لږ ساعت دمه ګنګوسوله موقع په ګوتو ورکړه.،، داسرا سر ظلم دے ،سزا اے دمرګ نه سيوا بل څه نه شی کيدے،،

ګډ وګنګوسو نه عمومی تاثر ښځه خاوندباندے دمرګی تور څادر خور کړو.

،، دادم او حوا زوزاد پهخپله صفائ کښے څه وائيل غواړی؟؟؟؟ ،،

دچيف جسټس د رعب نه ډک رائے يو ځل بيا چپيا خوره کړه .

،،يور انرلکه څنګه چه ستاسو په علم کښے ده چه پينځ ګليز کورنی ژوند کښے مونږد ڼيئزروبوټک سوسائيټئ ديو بچی ځيګولو پابند وو کوم چه د ځيګون پدرئيمه مياشت په طبعی مرګ مړ شو او د قانون مطابق مونږ روبوټ بچے په غيږ کړو،،

،،خوهرکله چه ما ده له د مور مينه ورکول غوښته ده ريسپانس نه راکاوء زه هم اخر انسانه يئم

نو دغه انسانی جبلت زه او ځما څښتن دغه انتهائي ګام پورته کولو ته مجبور ،، تاسو په ځائے دروبوټ بچے په غيږ کولو دټيسټ ټييوب بےبی او کلونڼګ مروجه طريقه ولے نه وآزمايئاله؟ ،، سرکاری وکيل مهم سوال اړاندے کو خوتر څوچه ملزم او ملزمے وضاحت ور کولو هسه کوله چيف جسټس په خواکښے ناست جج ته په معنا خيز اندازغوږ کښے دغه نکته وراوپوکله خو ډير زر خځه خاوند ته پام لرنه اوکړه لکه چه اوس دوئ دواړوته اجازت دے.

، ، مونږدغه هسه ځکه اونکړه چه په دغه بچی کښے به ارومروداسے انسانی خصلتونه ووچه کوم به چه روبوټک سوسائيټئي کښے زمونږدپاره قابو کول ګران وو، ،

دَ ملزمے داوچ تالو نه راوتلے دليل چيف جسټس مطمئين نه کړے شو.

،،اے دادم اولاده تاسره د خپلےبےګناهئي ثابتولو له بل کوم دليل شته؟؟ چيف جسټس دملزم په زړ بل ډز اوکړو.

،،يور انر مونږ په غيږ اخيسی روبوټ بچی له دمور او پلار رواياتی مينه ورکول ډيرځل کوشش اوکړوخو بے سوده.،،

،، می لارډ دا ثابته ده چه په روبوټ کښے دمينے جواب ورکولوپروګرام په فکټرئ کښےدغلطئ نه وو

فيډ شوے ولے دا مينوفيکچرنګ فالټ لرے کيدے خو هم شو او يا به دوئ دغه بچے دبل روبوټ بچي سره بدل کړے وے،خو يورميجسټي، لکه څرنګ چه مونږ ټولٙنيز روبوټک سولائيزيشن ته معلومه ده چه بنی ادم زمونږ تخليق د زړه نه تسليم کړے نه دے،دا قتلِ عمد دے چه زمونږ سره ډوئ د تربګنئ ښکاره مثال دے اوے سزا بے د مرګه بل څه نه شی کيدے،،وکيلِ استغاثه دتعظيم دپار خپل سر او سترګے په زمکه ټيټے کړے.اوس وکيلِ صفائي رآُړاندے شو او هم په دغه تعظيمي انداز کشے سر ټيټ کړولکه چه استغا ثے وکيل سره اتفاق لری.په عدالتِ عاليه يو ځل بيا دلږ ساعت پاره دچپيا څادراوغوړيدوکه بل څه زوږ وونو هغه صرف د سوپرکمپيوټر بِپ ،بز اوچر چُروو، عن تردے چه دچيف په مشرئ کښے نورو روبوټ قا نوني پوهاندو فيصله دچيف په اړادے کړه.

،،دټولو شواهدو ،دلائيلو ،جرح او دملزمانو د صفائي نه پس دسماعت نه جيوری په دے نتيجه رسيدلے ده چه دا د ادم او حوا دا اولاد چه حکم عدولی اے په خټه کښے اغلے شوے ده ملزمان نه بلکه غټ مجرمان دی، دازمان چه دا نوغے په ختميدو دے او په زمکه او د کائينات په ګوټ ګوټ کښے زمونږ حکمرانی ده ،دوئ يو ځل بيا د تروړلی شوے باچائ خوبونه تعبيرولو هسے کئ ،دا ځانته لوے جرم دے چه مثال اے نيشته، نو د روبوټو نړيواله او ټولٙنيزه حقوقپاله کميوسن دا حتمي فيصله محفوظه ساتی چه مجرمان نهه ځله مړه او بيا راژوندی کولو نه پس د جنسی لذ ت نه محرومه کړے شی خو د تاسف مقام دے چه روبوټ سولائيزشن دومره قدرت لا نه لری زه د قانون دپالوال په حيث حکم کوم چه دوئ دواړه دِ دکايئنات دوو مړوشووسيارو ته د ټو ل عمری زندان تيرولو دپاره په بيلو بيلو خلائ الوتکو کښے هم په دے محال روان کړے شی. ،، چيف فيصله کن انداز کښۍ خپله اخيری اوحتمی فيصله واروله.

د خپل رائې اظهار وکې۔

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow