متضاد وجودونه ( عدنان پایاب )

د لویې سیند په غاړه جهونپړۍ کښې د متضاد انسانانو ناسته ډیره سوچ لرونکې وی ځکه په دغه خاموشۍ کښې خو د انسان په زهن کښې چې کوم خیالونه راپاریږی د هغې مخ نیوے کول په دې دور کښې ډیره لویه کارنامه ګنړلے شی خو زه بیا هم دوی ته ډیر بهادران ویلے شم چې دوی د نکاح نه مخکښې صرف ګزاره کړې ده نور هر څه یې د نکاح کولو نه وروسته وخت ته پریخودی دی،،د کائنات هره یوه ذره په دې کوشش کښې بوښت وه چې دا نکاح به کله کیږی او د سپوږمۍ په دې رنړا کښې به دا متضاد خلق په دې جهونپړۍ کښې څه کوی..؟ دغه پوښتنه د ماحول په زهن باندې نقش وه،،نمر هم د ډیرو ژړاګانو نه وروستو خپلې سترګې پټولې چې په ټول جهان یې د خپلو وینو وینو سترګو سرې څادرې خورې کړې،،د دې څادرو نه د سیند اوبو هم سور رنګ واخستو،،دا اندازه لګول ډیره اسانه وه چې د دې جهونپړۍ نه ګیر چاپیره هر څیز د دې متضاد وجودونو په انتظار کښې ډیر لرې تلې وی،،د وخت هم دومره تلوار وو چې منډې یې وهلې او اسمان یې هم په خوب باندې مجبوره کړو چې خپلې تورې څادرې یې په ټول ماحول باندې خورې کړې،،د دې خلقو سره سپوږمۍ هم په شوګیر کښې پوره پوره شامله وه ځکه چې هغې ورته ټوله شپه خپلې سترګې کهولاو نیولې وې،، د دې جهونپړۍ په مینځ کښې د دې وجودونو ګزاره حال حرکتونو باندې د کائنات هرې یوې ذرې شرم محسوس کړو او د سیند اوبو خو په دې خبره شور جوړ کړے وو چې د اسلامی قواعدو او ضوابطو خلاف دا وجودونه یو بل ته نزدې شوې وو،،په دغه منظر باندې د جهونپړۍ خوا کښې ونې هم د ډیر شرم نه په خپل مخ لاسونه کیښودل چې د خندا په نتیجه کښې یې د جهونپړۍ پردې وړلې راوړلې،،دغه وجودونه واقعی د یو بل سره داسې نزدې شوی وو چې انسانی جنسی خواهشات یې په غورځنګونو کول،،دغه وجودونه د یو بل نه ځکه لرې شول چې نور خو دا ظلم وو،،او انسان فطرتی د محبت قایل دے،،د دې ظلم نه ښه وی چې خلق خپل ځان په اختیار کښې واخلی،،خو په دومره خاموشۍ کښې ځان په اختیار کښې اخستل زهن کښې ځائے نه نیسی،،هم دغه وجه وه چې دوی د صبر نه کار اخستو هغه هم په دې خبره چې نکاح اوشی بیا به مونږ د اسلامی نظریې په بنیاد د یو بل سره د هر یو ناجائز کار کولو دپاره جائز اوګنړلے شو،،دغه وجودونه د یو بل نه لګ شانتې جدا شول،، په دې وجودونو کښې ناقصل العقل وجود خپل مخ قبلې اړخ ته یعنې د سیند په لوری د سپوږمۍ مخ ته واړولو،،د دې په شرمیدونکی انداز کښې خندا باندې ټول ماحول ډیر اوشرمیدو،،د کائنات هرې یوې ذرې لاسونه مخ ته اونیول،،د جهونپړۍ په جنوبی اړخ ونې هم د ډیر شرم نه په خندا شوې چې ټول ماحول یې په خپل اختیار کښې واخستو،،د دې وجودونو په محبت او قرابت باندې هر یو څیز د خوشحالۍ اظهار کوی،،د یو جیپ مخکښې بلبونو رنړاګانې چې کله د دې جهونپړۍ په پردو پریوتې نو دغه وجودونه یو بل ته مخامخ ولاړ وو،،په دې پرده داسې عکسونه نقش شول لکه د سنیما په پرده چې د انسان د وجود نه رنړا اووځی او تور پوټیسټیټی عکس یې په پرده نمودار شی،،د دې جیپ رنړاګانو د دې ماحول په خوند او رنګ کښې خلل پیدا کړو،،هر یو څیز ډیره حیرانی ظاهره کړه،،هر طرف ته تماشه کوونکی مخلوقات په دعاګانو کښې بوښت شول،،د ګاډی نه ملک آصف خان راکوز شو کامران یې بیا په ډیرو درنو لفظونو کښې شکریه ادا کړه ځکه د ملک صیب دومره کومک د احسان نه کم نو وو،،د کامران او ملک آصف خان ملګرتیا هم ډیره مظبوطه وه ځکه چې په یونیورسټۍ کښې به اکثر ملک صیب هغه له مشورې ورکولې هغه به ورته هم د زړه حال احوال وائیلو،،دا احسان یې پرې هم اوکړو چې داسې محفوظ ځائے ته یې راوستې دی دومره مزیدار ځائے یې ورله د سیند په غاړه جوړکړے دے،،ملک صیب جوړې بیا د نکاح په بندوبست کښې ناکامه شوے وو ځکه د هغه مخ د دې خبرې ګواهی کوله،،په دې ناکامۍ باندې ټول چاپیرچل د غم اظهار ځکه اوکړو چې هغوی نور صبر نه شو کولے،، د جهونپړۍ نه چار چاپیره ټول څیزونه د دې وجودونو په انتظار کښې وو چې دا محبتی وجودونه د یو بل نه مستفید شی،، خو د ملک صیب ناکامۍ د ټول کائنات انتظار کښې اضافه اوکړه،،د حناء عکس د دې پردې په مینځ باندې نقش وو چې په زمکه ناسته وه،، پښې یې راټولې کړې وې لاسونه یې د خپلو کونډو نه تاو کړې وو په خپله حۍ کونډۍ یې د خپل مخ ګس اړخ ایخودے وو او د سیند اړخ ته د سپوږمۍ په لوری یې خپل نظرونه خښ کړی وو،،چې د یو څو ډوبو ډزو سره داسې اوتره شوه لکه چې قیامت راشی او د کائنات هره یوه ذره اوتره شی هغه هم د جهونپړۍ نه سر تور سر پښې ایبلې پښې رابهر شوه خو کامران په وینو کښې اولټه پروت وو،،حناء په زمکه پریوته او د خلې نه یې بې اختیاره چغې راووتې ملک صیب د لاس نه اونیوله هغې ډیرې چغې اووهلې خو بیا هم په زمکه دومره ظلم اوشو چې د اسلامی قواعدو او ضوابطو خلاف یې په دغه وجود ځان دمه کړو چې د کائنات هرې یوې ذرې یې په سختو لفظونو کښې غندنه اوکړه..

د خپل رائې اظهار وکې۔

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow