امير صيب !نشه يمه خمار يم .هر څه وايه
د ټـــــــولو جنتونو دعويدار يم. هر څه وايه

قسم دے ،که په هيڅ مې هيڅ پروا وي ،نو کافريم
قســـــم دے، چې د هر څه نه ويزار يم ،هر څه وايه

د نفي او اثبات مـــــــــرحلې څه دي ؟ ښه پوهيږم
زه چــــــرته د د انکار او د اقرار يم .هر څه وايه

طبيبه ! ته د خپل تشخيص رڼا کښي پرهيز ښايه
طبيبه! زه لږ بـــــل شانې بيمار يم . هر څه وايه

صابره! هر تجويز ، هر نصيحت ، په سر او سترګو
صابره! يـــــــــــــاره نن سبا اوزګار يم ،هر څه وايه

تسنيم لالا! ما اوزوره . ما اوسکونډه ، ما ګرم کړه
تسنيم لالا! زه هــــــــــر څه ته تيار يم. هر څه وايه

مــــــــــــــمتاز لالا، ممتاز اورکزے تا ته يم راغلے
بـــدنام يم . که رسوا . که ګناهګار يم ، هر څه وايه

د خپل رائې اظهار وکې۔

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow