وو هر څه ،دکان کښې نه وو څراغونه ممتاز اورکزے

وو هر څه ،دکان کښې نه وو څراغونه
هر ړانده ګــــمان کښې نه وو څراغونه

خپلې سترګې مــــــې راواړولې ځان ته
دې سپيرۀ مـــکان کښې نه وو څراغونه

يا خو زه د خړې زمکې په نور موړ وم
يا تيارۀ اســــــمان کښې نه وو څراغونه

رڼــــــــــــــايي د دانسته جرم مې بس وه
نور ړاندۀ زنــــدان کښې نه وو څراغونه

جــــــــي! په نوم رهنمايي خو ګمراهي وه
جــــــــي! هر مړۀ ايمان کښې نه وو څراغونه

بې رخـــــــــــــۍ دې زما خيال هم در پرينښو
ويـــــــــــــــــريدۀ دالان کښې نه وو څراغونه

ما تـــــــــــيلے ورکړو ممتازه .په هيبت کښې
د کالۀ ســـــــــــــــــامان کښې نه وو څراغونه

د خپل رائې اظهار وکې۔

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow