د پُښتنو قام ستر لارښود اؤ آزادۍ اؤ خپلواکۍ یؤ نوموړی اؤ لوئی مبارز ملک کالو خان یوسفزی ( ډاکټرآیاز یوسفزی )

د پُښتنو اؤ پُښتونخوا هغه ستره نامه ده څوک چې د پُښتون اولس د شملې جګې ساتلو اؤ پښتون اولس د مغل د غلامۍ نه د ژغورلو دپاره د وخت ستر سامراج یانې مغلو ته لکه د یؤ کلک دیوال ولاړ وو. اؤ د هغوي یو ناپاک ارمان ئې هم پوره کیدو ته نهٔ پریښودو. هغه د ملک ګجو خان یوسفزي د مرګ نه پس د سترې پُښتونخوا واکمن شو اؤ د مرګ د ورځې پورې ئې د مغلو هره دسیسه ناکامه کړې وه. هغوي ئې هیڅ کله هم دې ته نهٔ پریښودل چې پُښتون خوا پهٔ خپله ولقه کې راولي اؤ خپل ناوړه قدمونه پهٔ دې ستره خاوره کیږدي.

پهٔ شپاړسمه پيړۍ کې مغلو د هغهٔ خلاف د څلویښت زره وسلوالو نه زیات یؤ ستر لښکر د بیربل پهٔ مشرۍ کې راولیږلو. ملک کالو خان یوسفزي د دغه لښکر سره د پښتون خوا د بونیر ایالت پهٔ ملندري نومې سیمه کې یؤ ډیر زورور جنګ وکړو چې د مغلو لښکر پهٔ کې ماتې وخوړه اؤ بیربل پهٔ کې هم د بلها نورو مغلو وسلوالو سره مُردار شو. 
مغل خو لاړل نیست نابود شول خو ناوړه نسل ئې اوس هم شته. کله پهٔ یوه بڼه کې اؤ کله پهٔ بله بڼه کې د پښُتون خوا اؤ پُښتنو خلاف دسیسې جوړوي. خو د مغل خیلو دغه پاتې نسل دې دا یوه خبره پهٔ دواړه غوږونو واؤري چې اوس هغه وخت نهٔ دی چې پُښتون د خپل پرون، خپل تاریخ، خپل هڅوب اؤ خپل کلتور نه نهٔ وو خبر. هغه وخت وختي تیر شوی دی چې پُښتنو خپل مشران اؤ خپل اتلان نهٔ پيژندل. زما بچو ته به اُستاذ صیب د دروغو ډک تاریخ ښائي ځکه چې دغه اُستاذ صېب ته د هغهٔ اُستاذ صېب غلط اؤدروغژن تاریخ ښودلی دی. د دغه اُستاذ صېب نه ما هم دروغژن تاریخ لوستلی وو.
هغهٔ خو ماته د میسور د حیدرعلي اؤ د ټيپو سلطان پهٔ اړه ډیر څهٔ وئيلي وو خو زما پښتون نیپولین عُمراخان جندولي ئې زما نه پټ ساتلی وو خو خیر هغهٔ خوار پخپله هم نهٔ وو خبر چې د دیر پهٔ سیمه کې د ټيپو سلطان نه زیات پویه، میړنی اؤ تورزن پُښتون وو چا چې د پيرنګي پهٔ وینو ملاکنډ سور کړی وو. هغهٔ خوار به څهٔ خبر وو ځکه چې د هغهٔ پهٔ لاس کې خو پهٔ لاهور کې لیکلی شوی کتاب ورکړی شوی وو اؤ هغهٔ ښهٔ پهٔ نره ماته وښودلو اؤ یاد ئې راباندې هم کړو. هغهٔ ته دا حکم وو چې سراج الدوله خو دې راباندې وپيژني خو پهٔ پيښور کې ښخ هغه نر پُښتون اؤ د میوند اتل ښاغلی محمدایوب خان دې راته نهٔ ښائي چا چې د میوند پهٔ سیمه کې د پیرنګیانو یؤ ستر لښکر د تیغه تیر کړی وو اؤ ستر زیان ئې ورته واړولو. ولې؟ ځکه چې محمدایوب خان زما پُښتون وو. زما ښاغلي اُستاذ صیب ته دا هم حکم وو چې ماته خو دې بابائی اردو مولوي عبدالحق رامعرفي کړي خو د پښتو بابا ستر بابا خوشحال خان خټک دې راته نهٔ ښائي. ولې؟ ځکه چې خوشحال خان خټک پُښتون وو کنهٔ. د لاهور پهٔ دغه لیکلی شوي کتاب کې خو د پنجاب بابا بُهلی شاه اؤ د سندهـ شاه عبدالطیف بهټائي یاد شوي وو خو د دغه دواړو سره پهٔ یؤ وخت کې ژوندی ستر صوفي اؤ ولي الله رحمان بابا نهٔ وو یاد شوي. ولې؟ مړه ښکاره خبره ده چې رحمان بابا پښتو وئيله اؤ لیکله کنهٔ. اُستاذ صیب خو زما نه د ترنګزو حاجي صیب اؤ ستر مبارز اؤ مجاهد پټ کړی وو اؤ د دلّي اؤ لکهنؤ د پهلوانانو نه ئې خبر کړی ووم. خو خیر هغهٔ خوار نهٔ وو ملامته. ځکه چې هغهٔ ترنګزو حاجي څهٔ پيژندو. ماته خو ئې د جلیانواله د باغ د ظلم زیاتي اؤ تیري پهٔ اړه ښه پوره قیصه کړې وه خو د قصه خوانۍ، ټکر اؤ بابړې د وحشت اؤ تیري پهٔ اړه ئې راته هیڅ نهٔ وو وئيلي. ځکه چې پهٔ قصه خوانۍ ، ټکر اؤ بابړه کې د پښتون ارزانه وینه توئي شوې وه. د جالندهر حافظ خو ئې پهٔ کرات مرات راپيژندلی وو خو د اکوړه خټک اجمل خټک نهٔ هغهٔ پيژندو اؤ نهٔ ئې ماته رامعرفي کړو. اُستاذ صیب خو زهٔ د آله آباد د اکبرآله آبادي نه ښهٔ پوره خبر کړم خو د چارسدې د عُمرزو عبدالاکبرخان اکبر ئې راته هډو را ونهٔ ښودلو. شرابي مزرا غالب مې اُستاذ صیب هم پيژندو اؤ زهٔ ئې ترې هم خبر کړم خو د غزل د بابا امیر حمزه شینواري، سمندرخان سمندر، ملنګ جان، غني خان اؤ حافظ الپوري نه مې نهٔ اُستاذ صیب خبر وو اؤ نهٔ ئې ماته د هغوي پهٔ اړه څهٔ اووې.
د مغل خیل پۀ کتاب کې د عراق نه راغلی اولس کلن سر لښکر محمد بن قاسم ثقفي اتل دی او د پښتنو د خپلواکۍ مبارزان ملک احمد خان، ګجو خان، باکو خان او کالو خان پۀ دغه کتاب یا خو د سره شته نۀ او یا ئې ډاکوان کړي دي. 
خو کیدی شي د مغل خیلو دغه نؤکر اُستاذ صیب اؤ مغل خیل کتاب لیکونکو او د هغوي اقاګانو ته به دا نهٔ وي مالوم چې زهٔ دومره پاتې نهٔ یم. دومره نا خبره اؤ اوودهٔ نهٔ یم. ما خپل مشران د دغه اُستاذ صیب د ښودنې نه پرته پيژندلي دي اؤ پيژنم ئې. ما د خپل اُستاذ راښودلی شوی دروغژن تاریخ پخوا هیر کړی دی. اؤ خپل رښتونی تاریخ مې لوستی دی. خپل بچي اؤ راتلونکی پښت به هم د خپل رښتوني اؤ ویاړلي تاریخ نه خبرووم. اوس مې نهٔ خپل ښاغلی اُستاذ صیب بې لارې کولی شي اؤ نه به مُغل خیل د خپلو مشرانو سپکاوي ته پریږدم. پهٔ درنښت
ډاکټرآیاز یوسفزی

د خپل رائې اظهار وکې۔

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow